Nota dotycząca Polityki Prywatności

  • Administratorem pańswta danych jest właściciel serwisu FILIS.PL

  • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie Państwa adres email oraz nazwę użytkownika. Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie oraz obsługa konta umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności FILIS.PL. Dla tych z Państwa, którzy zgodzili się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną celem przetwarzania danych osobowych jest marketing produktów własnych oraz partnerów.

  • Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie tworzonego konta jest umowa o świadczenie wyszukiwarki materiałów wideo. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do podjęcia powyższych działań. Podanie danych jest niezbędne do pełnego uzyskania dostpu do seriwsu FILIS.PL, przy czym korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu usunięcia konta z serwisu FILIS.PL, zaś po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Dla tych z Państwa, którzy zgodzili się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kontakt mailowy. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania tej zgody, a po odwołaniu tej zgody przez przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Mają Państwo prawo do żądania od naszej firmy dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa uprawnień zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail [email protected]

Polityka Prywatności w wersji PDF dostępna jest do pobrania.