Nota dotycząca Praw Autorskich

  • Administratorem jest właściciel serwisu FILIS.PL

  • Właściciel FILIS.PL dokłada najwyższych starań, by wszelkie treści dostarczane przez ten portal nie naruszały praw osób trzecich. W szczególności zaś, zgodnie z najlepszą wiedzą właściciela FILIS.PL, materiały udostępniane na stronie są materiałami, których wykorzystanie w ramach FILIS.PL nie narusza prawa autorskich osób trzecich (linking), a usuniecie materiałów ze strony źródłowej usunie materiał także w FILIS.PL. FILIS.PL nie przechowuje (hostuje) tych materiałów. Dodatkowo, właściciel FILIS.PL na bieżąco monitoruje udostępniane treści.

  • W przypadku, w którym udostępnione materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzech właściciel FILIS.PL niezwłóczenie blokuje te materiały i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.

  • Wszelkie wiadomości związane z ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich należy kierować pod adres e-mail [email protected]

Nota dotycząca Praw Autorskich w wersji PDF dostępna jest do pobrania.